informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3467F w ciągu ul. Przemysłowej w Nowej Soli w zakresie budowy lewoskrętu i zatoki autobusowej Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień...

informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3467F w ciągu ul. Przemysłowej w Nowej Soli w zakresie budowy lewoskrętu i zatoki autobusowej Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień...