Odszkodowania

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej

W przypadku występowania do zarządcy drogi z wnioskiem o odszkodowanie (roszczeniem) należy złożyć go pisemnie do Powiatowego Zarządu Dróg (w przypadku dróg powiatowych na terenie powiatu nowosolskiego), który winien zawierać:

  • adres korespondencyjny poszkodowanego
  • opis zdarzenia (ulica, data, godzina, kierunek jazdy, przyczyna zdarzenia, uszkodzenia w pojeździe, czy była policja na miejscu zdarzenia i spisała protokół, inni świadkowie, inne okoliczności zdarzenia)
  • dane pojazdu (marka i model, numer rejestracyjny)
  • posiadane fotografie miejsca zdarzenia lub szkic miejsca zdarzenia (dokładny szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia z dowiązaniem się do punktów stałych typu lampy uliczne, numery posesji, słupki drogowe, szkic jest niezbędny do prowadzenia czynności wyjaśniających i ewentualnego wszczęcia procedury odszkodowawczej oraz wypłaty odszkodowania)
  • w przypadku pojazdów mechanicznych do wniosku należy dołączyć kserokopię (lub skan w przypadku e-mail) dowodu rejestracyjnego (obie strony) oraz ubezpieczenia OC, prawa jazdy, dowodu osobistego, notatki policyjnej

Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:

osobiście w siedzibie PZD w Nowej Soli
listownie na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100b
67-100 Nowa Sól
pocztą elektroniczną na adres: drogi@pzd-nowasol.pl

Formularze do pobrania:

Dane kontaktowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli

ul. Wojska Polskiego 100b
67-100 Nowa Sól

tel. 68 458 53 30
e-mail: drogi@pzd-nowasol.pl

Formularz kontaktowy