Zamówienia publiczne

powyżej 130 tys.

3411.16.2021.PZD Rozbudowa drogi 3466F ul. Starostawska w Nowej Soli

3411.15.2021.PZD Przebudowa drogi nr 1044F Nowe Żabno – Nowa Sól – budowa ścieżki rowerowej 

3411.13.2021.PZD  Przebudowa drogi nr 1048F w Mirocinie Górnym

3411.11.2021.PZD  Przebudowa drogi nr 1048F w Mirocinie Górnym UNIEWAŻNIONY

3411.10.2021.PZD  Remont chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosolskiego

3411.09.2021.PZD  Remont chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosolskiego UNIEWAŻNIONY

3411.08.2021.PZD  Przebudowa drogi nr 1048F w Mirocinie Górnym UNIEWAŻNIONY

3411.07.2021.PZD  Rozbudowa drogi 1053F w Broniszowie – dokumentacja projektowa

3411.06.2021.PZD  Przebudowa drogi powiatowej nr 3467F  w ciągu ul. Przemysłowej w Nowej Soli w zakresie budowy lewoskrętu i zatoki autobusowej

3411.05.2021.PZD Remont chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosolskiego UNIEWAŻNIONY

3411.04.2021.PZD Remont dróg powiatowych polegający na odnowie dywanikowej nawierzchni

3411.03.2021.PZD Przebudowa drogi powiatowej nr 3467F  w ciągu ul. Przemysłowej w Nowej Soli w zakresie budowy lewoskrętu i zatoki autobusowej UNIEWAŻNIONY

Dane kontaktowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli

ul. Wojska Polskiego 100b
67-100 Nowa Sól

tel. 68 458 53 30
e-mail: drogi@pzd-nowasol.pl

Formularz kontaktowy