Witaj na stronie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli

KONTAKT

ul. Wojska Polskiego 100b

67-100 Nowa Sól

68 458 53 30

drogi@pzd-nowasol.pl

na skróty

aktualności

inwestycje

załatw sprawę

pliki i formularze

odszkodowania

informacje

Powiatowy Zarząd Dróg

Zamówienia publiczne

Informacja w sprawie COVID-19

Sprawozdania finansowe

Zajęcie pasa

Drogi powiatowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowej Soli

Do podstawowych zadań PZD należy:

– pracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżącego informowania o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

– opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,

– pełnienie funkcji inwestora,

– utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch  i innych urządzeń związanych z drogą,

– realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

–  przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

– koordynacja robót w pasie drogowym,

– wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

–  prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych,

–  przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych,

–  wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

–  przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

–  przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

–  prowadzenie ograniczeń lub zamykania dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczania objazdów  gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

–  dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

–  sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,

– prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

aktualności

UWAGA!!!! ZAMKNIĘY ODCINEK DROGI 1050F

 

𝐎𝐝 𝐩𝐢ą𝐭𝐤𝐮 𝟏𝟒 𝐤𝐰𝐢𝐞𝐭𝐧𝐢𝐚 od godz. 8.30 na czas zamknięcia odcinka drogi powiatowej 1050F pomiędzy Konradowem a Ługami będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu

Trasa objazdu będzie prowadziła przez powiat zielonogórski i Niedoradz (szczegóły na załączonej mapie)

Utrudnienia mają potrwać do 27 kwietnia 2023 r.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w
BNP PARIBAS nr rachunku bankowego 38 1600 1462 1743 4470 5000 0004

Dane kontaktowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli

ul. Wojska Polskiego 100b
67-100 Nowa Sól

tel. 68 458 53 30
e-mail: drogi@pzd-nowasol.pl

Formularz kontaktowy

Zgody