ZASADY ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI

(STANDARD 4, 5 i 6)

 

 

4 Standard

Droga jest odśnieżona obustronnie na całej szerokości jezdni oraz na całej długości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypanie:
–       dróg poza ulicami w Nowej Soli, Bytomiu Odrzańskim, Kożuchowie tylko w wyznaczonych miejscach decydujących o możliwości ruchu, takich jak np.; skrzyżowania z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystanki komunikacji publicznej, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4%, obręb niebezpiecznych łuków, przejścia dla pieszych,
–       ulic w Nowej Soli, Bytomiu Odrzańskim,  Kożuchowie na całej długości i szerokości jezdni.
Zakładany czas odśnieżenia dróg i ulic – nie może przekraczać 4 godzin po ustaniu opadów, z tym że dopuszcza się pozostanie na jezdni zajeżdżonej warstwy śniegu utrudniającej ruch samochodów osobowych.
Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypanie – w czasie nie przekraczającym 4 godzin od stwierdzenia zjawiska powodującego śliskość.

5 Standard

Droga jest odśnieżona obustronnie na całej szerokości jezdni oraz na całej  długości, zwalczanie śliskości prowadzone jest jak w standardzie 4.
Zakładany czas odśnieżania drogi nie może przekroczyć 8 godzin po ustaniu opadów.
Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie w czasie nie przekraczającym 8 godzin od stwierdzenia zjawiska powodującego śliskość.
Zakłada się po opadach śniegu, utrudnienia dla ruchu pojazdów, między innymi występowanie na jezdni po zakończeniu pracy sprzętu zajeżdżonej warstwy śniegu, odśnieżanie drogi przy intensywnych opadach tylko na szerokość jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek oraz możliwość przerw w ruchu trwających do 12 godzin.

6 Standard

Droga jest zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Zwalczanie śliskości jak w standardzie 5. Po zakończonej pracy sprzętu występuje na jezdni śnieg luźny, zajeżdżony i nabój śnieżny, istnieje możliwość  wystąpienia zasp do 24 godzin. Zwalczanie wszelkich rodzajów śliskości w czasie nie przekraczającym 8 godzin od stwierdzenia zjawiska powodującego śliskość.
Uwaga:
 Na drogach powiatowych objętych zimowym utrzymaniem mogą wystąpić utrudnienia i krótkotrwałe przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnień uzależniony jest od stanu zjawiska i czasu jego trwania. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg) umożliwiających osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego, organizację pracy wtedy planuje się dostosować do aktualnie zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania.